ПЛУВЕН БАСЕЙН

 

Басейнът се намира на територията на Парк Хотел ИЗИДА. Има три коридора със стандартна ширина и дълбочина от 1.30 м. до 1.40 м. Температурата на водата е около 28-29˚С, а на въздуха в помещението: 31-32˚С. Ежедневно се извършва автоматизирано почистване на басейна – както от механични замърсители, така и чрез сертифицирани препарати за поддържане нивото на хигиената в нужните граници.
Басейнът отговаря на българските и европейски нормативи и е с работно време от 06:00 до 22:00 ч. всеки ден без изключение.В него се провеждат занятия по акваспининг  – групова аеробна програма от упражнения, изпълнявана в басейна на специални колелета.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА