КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ

 

ПАРК ХОТЕЛ ИЗИДА разполага с две конферентни зали, всяка от които е добре обзаведена и оборудвана с модерна техника и апаратура, възможности за мултимедийни презентации, професионално озвучаване с непрекъснато техническо присъствие,  както и така необходимия на бизнеса безжичен интернет.
Залите предлагат отлични условия за провеждане на мероприятия от различен вид: конференции, фирмени обучения, презентации, работни срещи, промоции и други подобни. Във всяка от залите е предвидено и резервно помещение, в което участниците в конференции, лекторите  и други могат да разположат техника и материали, така че да са достъпни дори при събития, провеждани в рамките на по-дълъг период от време. Разполагат и с отделен вход за удобство на хората, които не са отседнали в хотела.
Чрез различно пренареждане на конферентните зали (киносалон, П-образно, класна стая и др.) се създава различна  оптимизация на пространството и има възможност за настаняване на различен брой участници.